Què fem

 

ARQUIMA utilitza un sistema industrialitzat amb estructura de fusta, per ser actualment el material constructiu més sostenible del mercat, per fabricar estructures, façanes o envolupants completes, sense límits per al dissenyador, aconseguint projectes personalitzats, exclusius i avantguardistes que es basen en un sistema estructural de murs portantes i forjats, possibilitant salvar grans llums, importants volades i aixecar edificis en altura.

Aquest sistema propi, aconsegueix oferir un producte amb enormes avantatges:

Pressupost tancat: el nostre sistema industrialitzat no genera sobrecostos, evitant desagradables sorpreses i garantint el preu final signat en el contracte.

Claus en mà: ens podem encarregar tant del disseny, com de l’execució de la totalitat de l’obra perquè el client no es preocupi de cap aspecte durant tot el procés.

Garantia del producte: la nostra garantia inclou cobertures en estructura i instal·lacions, així com en els acabats, per a major tranquil·litat i seguretat dels nostres clients.

Rapidesa d’execució: el nostre sistema industrialitzat perminte la construcció de qualsevol tipus d’edifici en temps rècord que ningun un altre sistema pot oferir avui dia.

 

Construcció passiva i nZEB

 

Segons la directiva Europea 2010/31/EU, a partir de l’any 2018 per a edificació pública i 2020 per a la resta d’edificis de nova construcció, aquests hauran de ser de consum energètic gairebé nul (nZEB-nearly Zero Energy Buildings). ARQUIMA s’avança al compliment d’aquesta normativa amb el seu sistema constructiu aconseguint construir edificis amb certificacions energètiques A, les màximes actualment, i fins i tot certificats per entitats internacionals com el Passivhaus Institut, LLEGIU, Breeam, Minergie o Verd-GBCe entre unes altres.

Aquest tipus de construcció es basa en una arquitectura sostenible de disseny passiu, o sigui, tenint molt en compte les condicions climàtiques i geogràfiques de cada emplaçament amb una bona orientació, captació i protecció de la radiació solar, un alt grau d’aïllament d’una envolupant sense ponts tèrmics, i una bona estanqueïtat a l’aire exterior de tota l’edificació amb fusteries d’alta eficiència energètica, per així aconseguir garantir la mínima demanda energètica, que posteriorment es completarà amb la correcta elecció dels sistemes actius més eficients d’aportació d’energia natural.

Construcció sostenible i saludable

 

ARQUIMA ofereix una alternativa respectuosa amb el medi ambient reduint l’excés d’emissions de CO2 al planeta utilitzant materials amb la mínima hueya de carboni com és la fusta procedent dels boscos gestionats de forma sostenible i certificats amb els segells PEFC o FSC, a més d’apostar també per altres materials naturals, reciclables o reciclats per a aïllaments i trasdosados. L’aposta per una arquitectura sostenible de ARQUIMA contempla també l’estalvi en el consum d’aigua mitjançant la reutilització d’aigües pluvials i aigües grises, i la minimització dels residus en la construcció dels edificis.

La salut de les persones és també una part important en les nostres construccions, i és per això que prèviament a l’inici d’un projecte, proposem la realització d’un estudi geobiológico que permet reduir els efectes de les radiacions terrestres o artificials, perjudicials per al sistema nerviós i immunològic de l’ésser humà. Igualment, recomanem les instal·lacions elèctriques biocompatibles, per evitar camps electromagnètics, asi com la utilització de materials lliures de COV’s (Compostos Orgànics Volàtils) perjudicials per a la salut.

Construcció industrialitzada i tecnològica

L’equip tècnic de ARQUIMA, especialitzat en arquitectura sostenible, eficiència energètica i bioconstrucción supervisa tot el procés, tant en fase de projecte com d’obra, per garantir la qualitat del producte final, mitjançant programes específics de disseny BIM (Building Information Modeling) d’última generació i tecnologia. Aquest programari especialitzat ens permet realitzar els plànols de fabricació i les llistes de producció a partir d’un model en 3D, amb toleràncies mínimes de mil·límetres, assegurant el perfecte assemblatge en obra.

El nostre sistema industrialitzat aconsegueix que l’envolupant i l’estructura de la construcció arribin a l’obra totalment finalitzades, reduint enormement els terminis d’execució i amb una alta qualitat d’acabats. Amb el sistema ARQUIMA es pot realitzar el muntatge d’un habitatge unifamiliar aïllat de 200 m2 en un termini de 3 dies, o d’un equipament d’1.000 m2 en 15 dies.

La combinació de la utilització d’aquests programes BIM, conjuntament amb la construcció mitjançant un sistema industrialitzat, ens permet garantir una alta qualitat del producte, en temps reduïts i amb uns costos molt controlats.

 

BIM - Arquima