Radio

Entrevista a La Xarxa a Toni Escudé i Pere León sobre l’habitatge biopasiva.

L’arquitecte prescriptor de Arquima Toni Escudé i l’arquitecte geobiòleg Pere León parlen sobre el desenvolupament d’un prototip d’habitatge geo-passiu. És a dir, un habitatge biològica, que es dedica a afavorir la vida de les persones que habiten l’espai, i passiu perquè ajuda en l’eficiència energètica.


Entrevista a La Xarxa a Toni Escudé sobre el sistema constructiu de Arquima

  Entrevista a La Xarxa a l’arquitecte prescriptor de Arquima, Toni Escudé, sobre el sistema constructiu de Arquima, que no només està enfocat en l’ús de la fusta com a material constructiu, sinó també en criteris de construcció passiva, sostenibilitat i màxima eficiència energètica.